Το Άρθρο του MoU που δείχνει ( ; ) το μέλλον

Μέσα στο MoU που δόθηκε στην δημοσιότητα, υπάρχει και η πρόβλεψη για το τι θα συμβεί αν τελικά δεν προχωρήσει η Διπλή Ανάπλαση. Και είναι... αρκετά ενδιαφέρουσα. 

Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός έδωσε στην δημοσιότητα το πλήρες κείμενο του μνημονίου συναντίληψης και συνεργασίας που υπογράφηκε για την Διπλή Ανάπλαση, στο οποίο υπάρχουν οι κεντρικοί άξονες της συμφωνίας για όλα τα επιμέρους ζητήματα.

Μέσα σε όλα λοιπόν, υπάρχει φυσικά και η πρόβλεψη για το τι θα συμβεί εάν για οποιονδήποτε δεν υλοποιηθεί το πρότζεκτ. Η ημερομηνία «κλειδί» είναι η 30η Ιουνίου του 2021*, αφού μέχρι τότε πρέπει να έχουν υπογραφεί όλες οι διμερείς συμβάσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να αποχωρήσουν από την συμφωνία, δίχως οι υπόλοιποι να έχουν βάσιμη αξίωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να έχουν κάνει.

Το σχετικό άρθρο λοιπόν, πέρα από τα παραπάνω, αναφέρει πως ο Δήμος θα έχει την ευθύνη να εισηγηθεί την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου, το οποίο ουσιαστικά κρατά «δέσμιες» τις περιοχές της Λεωφόρου και του Βοτανικού αυτή την στιγμή. Παράλληλα όμως, υπάρχει και μια ακόμα πιο ενδιαφέρουσα αναφορά.

Συγκεκριμένα, στο MoU τονίζεται πως όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές θα πρέπει να προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ώστε η «ΑΕΠ Ελαιώνα» (οι τράπεζες δηλαδή) να αποδεσμευτούν από τις υποχρεώσεις της Διπλής Ανάπλασης και να μπορέσουν να αξιοποιήσουν την περιουσία τους, δηλαδή το εμπορικό κέντρο, με όρους τουλάχιστον ισοδύναμους με εκείνους του Προεδρικού Διατάγματος.

Τροφή για σκέψη...

Αναλυτικά το σχετικό Άρθρο του MoU:

ΑΡΘΡΟ 14

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

  1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, λαμβάνοντας υπόψιν τη σπουδαιότητα επίτευξης του Προγράμματος Διπλής Ανάπλασης, δηλώνουν ότι θα προσφέρουν αμοιβαία βοήθεια και υποστήριξη και θα συνεργάζονται από κοινού και με συνέπεια για την υλοποίηση των σκοπών και όρων του παρόντος μνημονίου σε πνεύμα καλής πίστης και αμοιβαίας κατανόησης.
  2. Σε περίπτωση όμως που δεν υπογραφούν οι αναγκαιούμενες κατά περίπτωση διμερείς ή πολυμερείς συμβάσεις εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων και σε κάθε περίπτωση έως την καταληκτική ημερομηνία της 30.6.2021, τα Συμβαλλόμενα Μέρη δύνανται να αποδεσμευθούν από το παρόν μνημόνιο αζημίως και χωρίς να δύνανται να εγείρουν κάποια αξίωση έναντι των υπόλοιπων Συμβαλλομένων Μερών για τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιήσει έως την αποδέσμευσή τους από το παρόν στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Διπλής Ανάπλασης, εκτός εάν εν τω μεταξύ κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα συμφωνηθεί παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας.
  3. Εφόσον τελικά δεν επιτευχθεί η υλοποίηση του Προγράμματος Διπλής Ανάπλασης, ο Δήμος Αθηναίων, έχοντας τη γενική ευθύνη και τον συντονισμό του, θα αναλάβει με δική του μέριμνα και ευθύνη να εισηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων αρχών την τροποποίηση του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, προκειμένου να αποκτήσουν οι Περιοχές της Διπλής Ανάπλασης ή τμήματα αυτών, διαφορετικό προορισμό και χαρακτηριστικά διαφορετικής αξιοποίησης από το ισχύον πλαίσιο ανάπλασης και ανάπτυξης, καθώς και να προστατευθούν τα δικαιώματα των φορέων υλοποίησης του Προγράμματος ή και τρίτων, σύμφωνα πάντα με τους κανόνες και της αρχές της ισχύουσας νομοθεσίας, εθνικής και ενωσιακής, καθώς και της οικείας νομολογίας.
  4. Εφόσον τελικά δεν επιτευχθεί η υλοποίηση του Προγράμματος Διπλής Ανάπλασης και σε συνέχεια των οριζομένων στην ως άνω παράγραφο 3, όσον αφορά ειδικότερα την Περιοχή Ανάπλασης II – Τομέας Ανάπλασης Β’, τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι θα προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες σε συνεργασία με τους λοιπούς αρμόδιους φορείς και εντός του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, προκειμένου η ΑΕΠ Ελαιώνα, ως ιδιοκτήτης της έκτασης του Τομέα Β’ της Περιοχής Ανάπλασης II, να αποδεσμευτεί από τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις που σχετίζονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις υλοποίησης του Προγράμματος Διπλής Ανάπλασης και ότι οι ενέργειες αυτές θα επιτρέψουν εν τέλει την αξιοποίηση της ιδιοκτησίας της με όρους ή προϋποθέσεις που από πλευράς επιτρεπομένων χρήσεων, συντελεστών δόμησης και κάλυψης, ύψους των ανεγερθησομένων κτιρίων κλπ θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμοι με τους προβλεπόμενους από το ΠΔ, αλλά δεν θα αφορούν ή δε θα σχετίζονται ή εξαρτώνται, άμεσα ή έμμεσα, από την υλοποίηση του Προγράμματος Διπλής Ανάπλασης, όπως αυτό έχει σχεδιαστεί και περιγράφει κατά περιεχόμενο στο από 14.5.2013 Π.Δ. και τις σε εξουσιοδότηση αυτού διατάξεις.

*Υπάρχει πάντως πρόβλεψη για δυνατότητα παράτασης αυτής της ημερομηνίας

Ακολούθησε το ΠΑΟ ΜΑΖΙ ΣΟΥ στο facebook
Ακολούθησε το ΠΑΟ ΜΑΖΙ ΣΟΥ στο twitter
Ακολούθησε το ΠΑΟ ΜΑΖΙ ΣΟΥ στο instagram
Ακολούθησε το ΠΑΟ ΜΑΖΙ ΣΟΥ στο youtube

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.