Κειμένου παρόντος πάσα... εικασία παυσάτω!

Αρκετά είναι τα ερωτηματικά που προκύπτουν από την προσεκτική ανάγνωση του MoU για την Διπλή Ανάπλαση, με τον Παναθηναϊκό να μοιάζει... ευάλωτος σε πολλά σημεία και την... πολυδιαφημιζόμενη «εκτόξευση» να μην προκύπτει από πουθενά!

Ας τα δούμε όμως αναλυτικά:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

"Το Πρόγραμμα της Διπλής Ανάπλασης θεωρείται από την Πολιτεία ως αναπτυξιακή παρέμβαση μεγάλης κλίμακας και πολλαπλασιαστικής αξίας για τις περιοχές υποδοχής του Προγράμματος και την Αττική εν γένει, με αθλητικές εγκαταστάσεις μητροπολιτικού χαρακτήρα, όπως εν προκειμένω το προβλεπόμενο από το ισχύον καθεστώς γήπεδο ποδοσφαίρου, η χρηματοδότηση του οποίου, όπως και των λοιπών έργων υποδομής, έχουν όχι μόνο ανταποδοτικό χαρακτήρα υπό την έννοια της απόσβεσης εντός 10ετίας της δημόσιας επένδυσης, όσο και οικονομικό και ευρύτερα κοινωνικό χαρακτήρα."

Στόχος της Διπλής Ανάπλασης είναι να κάνει απόσβεση εντός 10ετίας. Τι απόσβεση όμως; Των 72 εκατομμυρίων του ποδοσφαιρικού γηπέδου; Ή των 160 της όλης ανάπλασης; Κι από που θα γίνει η απόσβεση; Ακόμα και το πάρκινγκ που θα γίνει στην Λεωφόρο, αν βγάζει κατά μέσο όρο 7.000€ την ημέρα, σε βάθος 10ετίας θα έχει αποσβέσει 25.550.000€. Τα υπόλοιπα πως ακριβώς θα προκύψουν;

Θα πρέπει να καταβάλλει ο Παναθηναϊκός -με οποιαδήποτε μορφή- τα υπόλοιπα; Θα μπορεί; Θα βγάζουν δηλαδή οι εμπορικές χρήσεις ΤΟΣΑ έσοδα ώστε η ομάδα να μπορεί να δίνει... 5 εκατομμύρια τον χρόνο στον Δήμο και να είναι και κερδισμένη; ΠΡΟΦΑΝΩΣ όχι.

Αλλά έστω... Έστω ότι το κάνει, που ΔΕΝ είναι εφικτό, μετά θα συνεχίσει για 89 χρόνια να πληρώνει με ποσοστά των χρήσεων; ΑΝ τις έχει κι αυτές, γιατί παρακάτω προκύπτουν νέα ερωτηματικά. 

ΑΡΘΡΟ 2 

"Ένα (1) γήπεδο ποδοσφαίρου έως 40.000 θέσεων, διεθνών προδιαγραφών FIFA / UEFA 4 αστέρων."

Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται τόσο καιρό και ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί η χωρητικότητα του γηπέδου. Μπορεί να έχει ακουστεί πως θα είναι 40.000, όμως το μοναδικό έγγραφο -έστω και μη δεσμευτικό- που υπάρχει έως τώρα σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί τέτοια βεβαιότητα. Κι αφού θα είναι τόσο, όπως μας διαβεβαιώνουν αρκετοί, γιατί δεν αναγράφεται ρητώς;

ΑΡΘΡΟ 6

"Στην Περιοχή Ανάπλασης I θα ανεγερθούν από τους υπόλοιπους φορείς υλοποίησης (πλην του Σωματείου Π.Α.Ο., της ΠΑΕ ΠΑΟ και της ΑΕΠ Ελαιώνα), μεταξύ άλλων το αθλητικό μουσείο – εντευκτήριο, καθώς και ο χώρος αναψυχής και εστίασης επιφάνειας 680 τμ. περίπου, τα οποία θα παραχωρηθούν άνευ ανταλλάγματος από το Δήμο Αθηναίων στο Σωματείο Π.Α.Ο. για 99 χρόνια, με σύμβαση παραχώρησης, η οποία θα συναφθεί και υπογράφει μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και του Σωματείου Π.Α.Ο., για ιστορικούς λόγους, λόγους μνήμης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Σωματείου Π.Α.Ο. στη περιοχή αυτή καθώς και λόγους πολιτιστικούς κληρονομιάς. Ο μοναδικός λόγος λήξεως της παραχώρησης προ των 99 ετών είναι εάν το Σωματείο Π.Α.Ο. διαλυθεί, τεθεί σε εκκαθάριση, ή παύσει για οποιαδήποτε λόγο να ασκεί τον καταστατικό του σκοπό. Αντικείμενο της παραχώρησης θα αποτελεί το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που αφορούν τη χρήση, διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρηση του αθλητικού μουσείου – εντευκτηρίου, καθώς και του χώρου αναψυχής και εστίασης προς το Σωματείο Π.Α.Ο."

"Τα δικαιώματα του Σωματείου Π.Α.Ο. στις αθλητικές εγκαταστάσεις θα είναι ίδια με τα δικαιώματα που έχει σήμερα στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Περιοχής Ανάπλασης I. Ειδικότερα, το Σωματείο Π.Α.Ο. θα είναι ο παραχωρησιούχος άνευ ανταλλάγματος των αθλητικών εγκαταστάσεων για 99 χρόνια, όπως η παραχώρηση αυτή θα λάβει χώρα μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και του Σωματείου Π.Α.Ο. Ο μοναδικός λόγος λήξεως της παραχώρησης προ των 99 ετών είναι εάν το Σωματείο Π.Α.Ο. διαλυθεί, τεθεί σε εκκαθάριση ή παύσει για οποιαδήποτε λόγο να ασκεί τον καταστατικό του σκοπό."

Τόσο καιρό γνωρίζαμε πως οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη θα είναι ιδιόκτητες. Ωστόσο το MoU το ανατρέπει αυτό, τονίζοντας πως θα παραχωρηθούν για 99 χρόνια από τον Δήμο. Φυσικά ΔΕΝ υφίστανται ίδια δικαιώματα με την Λεωφόρο, όπου ο Παναθηναϊκός μπορεί να είναι εγκατεστημένος για ΟΣΟ υφίσταται ως σωματείο. Για 99 χρόνια θα παραχωρηθεί μάλιστα και το μουσείο του συλλόγου! Μετά δηλαδή σε ποιον θα ανήκει;

"Το Σωματείο Π.Α.Ο. θα αναλάβει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης των νέων αθλητικών εγκαταστάσεων στην Περιοχή Ανάπλασης II, μόλις ολοκληρωθεί η ανέγερσή τους. Το κόστος συντήρησης και λειτουργίας των νέων αθλητικών εγκαταστάσεων θα επιμερίζεται μεταξύ του Δήμου Αθηναίων, της ΠΑΕ ΠΑΟ ή και του Αναδόχου μισθωτή, όπως το ποσό αυτό θα προκύπτει μετά από την εκκαθάριση των εσόδων και εξόδων συντήρησης και λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων σε αυτά και των εξόδων λειτουργίας των αθλητικών τμημάτων του Σωματείου ΠΑΟ."

Ο Ερασιτέχνης θα αναλάβει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις λειτουργίας και συντήρησης, αλλά το κόστος θα επιμερίζεται μεταξύ του Δήμου, της ΠΑΕ και του ανάδοχου μισθωτή. Πραγματικά αδύνατο να αντιληφθεί κάποιος τι ακριβώς θα ισχύει και τι περιλαμβάνει η συμφωνία.

"Στο Σωματείο Π.Α.Ο θα παραχωρηθούν επίσης, άνευ ανταλλάγματος, με την ίδια ή όμοια σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και του Σωματείου Π.Α.Ο. τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις επί των αθλητικών λειτουργιών και δραστηριοτήτων του γηπέδου ποδοσφαίρου, προκειμένου αυτά, όπως θα περιγραφούν και εξειδικευτούν περαιτέρω στη σύμβαση παραχώρησης, να εκχωρηθούν από το Σωματείο Π.Α.Ο. στην ΠΑΕ ΠΑΟ, άνευ ανταλλάγματος, για την εκτέλεση των καταστατικών σκοπών της ΠΑΕ ΠΑΟ και τη χρήση του γηπέδου ποδοσφαίρου ως έδρα της ομάδας της."

ΑΝΕΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ. Που είναι τα εξασφαλισμένα εκατομμύρια που θα είχε ο Ερασιτέχνης και θα επέφεραν την εκτόξευση; Η βάση της μέχρι τώρα συμφωνίας αναφέρει ΡΗΤΑ πως δεν θα υπάρχει κανένα αντάλλαγμα για την παραχώρηση του γηπέδου στην ΠΑΕ!

ΑΡΘΡΟ 8

"Στη ΠΑΕ Π.Α.Ο θα εκχωρηθούν από το Σωματείο Π.Α.Ο., άνευ ανταλλάγματος, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις επί των αθλητικών λειτουργιών και δραστηριοτήτων του γηπέδου ποδοσφαίρου, όπως αυτά θα περιγραφούν και εξειδικευτούν περαιτέρω στην οικεία ως άνω σύμβαση, για την εκτέλεση των καταστατικών σκοπών της ΠΑΕ ΠΑΟ και τη χρήση του γηπέδου ποδοσφαίρου ως έδρα της για όλους τους φιλικούς και επίσημους αγώνες της στο πλαίσιο συμμετοχής της στις εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις."

Για να το εμπεδώσουμε όλοι, το ΑΝΕΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ επαναλαμβάνεται και σε επόμενο άρθρο. Ξανά το ίδιο ερώτημα. Που είναι τα εκατομμύρια που θα εισέπραττε ο Ερασιτέχνης;

"Οι εμπορικές λειτουργίες και δραστηριότητες του γηπέδου ποδοσφαίρου (σουίτες, εστιατόρια, καταστήματα, ονοματοδοσία κ.λπ.)δεν αποτελούν αντικείμενο της παραχώρησης του Δήμου Αθηναίων προς το Σωματείο Π.Α.Ο., ούτε, ως εκ τούτου, περαιτέρω εκχώρησης προς τη ΠΑΕ ΠΑΟ.

Οι εμπορικές λειτουργίες και δραστηριότητες του γηπέδου ποδοσφαίρου (σουίτες, εστιατόρια, καταστήματα, ονοματοδοσία κ.λπ.) θα αποτελέσουν αντικείμενο εκμίσθωσης από τον Δήμο Αθηναίων προς τον Ανάδοχο μισθωτή που θα προκόψει μετά από διαγωνισμό, έναντι ετήσιου μισθώματος, το οποίο ορίζεται σε ποσοστό τοις εκατό (%) επί των ετησίων καθαρών εισπράξεων από τους εκμισθούμενες λειτουργίες και δραστηριότητες. Το κατώτατο ως άνω ποσοστό θα αποτελέσει αντικείμενο ανεξάρτητων εκτιμητών, ο δε προσδιορισμός του θα γίνει με ευθύνη και επιμέλεια του Δήμου Αθηναίων προ των διαδικασιών εκμίσθωσης."

Που είναι οι εμπορικές χρήσεις που διαβάζαμε παντού; Ακόμα και τώρα, όπου αναφέρεται αυτό το Άρθρο, ακολουθεί η εξήγηση «για νομικούς λόγους μπήκε, η ΠΑΕ θα είναι ο ανάδοχος». Μα, αφού θα γίνει διαγωνισμός, ποιος το εξασφαλίζει αυτό; Το ΔΕΔΟΜΕΝΟ, και όχι οι ΕΙΚΑΣΙΕΣ, είναι πως τα ΕΣΟΔΑ του γηπέδου είναι 100% μετέωρα και μπορεί να τα πάρει ο οποιοσδήποτε. Από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, μέχρι τον Γιάννη Αλαφούζο ή άλλη επιχείρησή του ή τον... Βαγγέλη Μαρινάκη!

ΑΡΘΡΟ 9

"Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι το γήπεδο ποδοσφαίρου, όπως αυτό έχει χωροθετηθεί και οριοθετηθεί στην Περιοχή Ανάπλασης II, με βάση το από 14.5.2013 Π.Δ. θα χρηματοδοτηθεί με πόρους που θα εξευρεθούν από το Ελληνικό Δημόσιο, οι οποίοι θα παρασχεθούν στο Δήμο Αθηναίων, δεδομένου ότι η Περιοχή Ανάπλασης Ι  μετατρέπεται σε χώρο πρασίνου με βάση το από 14.5.2013 Π.Δ., η οποία με βάση διεθνή πρότυπα αποτιμήσεων έχει εκτιμηθεί σε αξία 70 εκ ευρώ περίπου. Ο Δήμος Αθηναίων αναλαμβάνει την ευθύνη και τις διαδικασίες υλοποίησης και κατασκευής του γηπέδου ποδοσφαίρου. Για τον σκοπό αυτό ο Δήμος Αθηναίων εισφέρει ως μέρος της χρηματοδότησης του γηπέδου ποδοσφαίρου το ακίνητο κυριότητάς του, όπως ακριβώς αυτό προσδιορίζεται και οριοθετείται στο από 14.5.2013 Π.Δ. (ΦΕΚ Α.Α.Π. 161/2013). Ο ενδεικτικός αρχικός προϋπολογισμός υλοποίησης του γηπέδου ποδοσφαίρου ανέρχεται στο ποσό των 72 εκ. ευρώ περίπου, όπως ορίζεται και στο Παράρτημα 2 του παρόντος και θα καλυφθεί από το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τα παραπάνω."

70 εκατομμύρια το κόστος του γηπέδου της Λεωφόρου, 72 του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου στον Ερασιτέχνη. Γιατί ο Παναθηναϊκός ΚΑΙ θα δώσει την Λεωφόρο ΚΑΙ θα πληρώνει για 99 χρόνια τον Δήμο για τα εμπορικά (ΑΝ τελικά τα πάρει η ΠΑΕ!);

ΑΡΘΡΟ 14

"Σε περίπτωση όμως που δεν υπογραφούν οι αναγκαιούμενες κατά περίπτωση διμερείς ή πολυμερείς συμβάσεις εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων και σε κάθε περίπτωση έως την καταληκτική ημερομηνία της 30.6.2021, τα Συμβαλλόμενα Μέρη δύνανται να αποδεσμευθούν από το παρόν μνημόνιο αζημίως και χωρίς να δύνανται να εγείρουν κάποια αξίωση έναντι των υπόλοιπων Συμβαλλομένων Μερών για τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιήσει έως την αποδέσμευσή τους από το παρόν στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Διπλής Ανάπλασης, εκτός εάν εν τω μεταξύ κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα συμφωνηθεί παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας.

Εφόσον τελικά δεν επιτευχθεί η υλοποίηση του Προγράμματος Διπλής Ανάπλασης, ο Δήμος Αθηναίων, έχοντας τη γενική ευθύνη και τον συντονισμό του, θα αναλάβει με δική του μέριμνα και ευθύνη να εισηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων αρχών την τροποποίηση του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, προκειμένου να αποκτήσουν οι Περιοχές της Διπλής Ανάπλασης ή τμήματα αυτών, διαφορετικό προορισμό και χαρακτηριστικά διαφορετικής αξιοποίησης από το ισχύον πλαίσιο ανάπλασης και ανάπτυξης, καθώς και να προστατευθούν τα δικαιώματα των φορέων υλοποίησης του Προγράμματος ή και τρίτων, σύμφωνα πάντα με τους κανόνες και της αρχές της ισχύουσας νομοθεσίας, εθνικής και ενωσιακής, καθώς και της οικείας νομολογίας.

Εφόσον τελικά δεν επιτευχθεί η υλοποίηση του Προγράμματος Διπλής Ανάπλασης και σε συνέχεια των οριζομένων στην ως άνω παράγραφο 3, όσον αφορά ειδικότερα την Περιοχή Ανάπλασης II – Τομέας Ανάπλασης Β’, τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι θα προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες σε συνεργασία με τους λοιπούς αρμόδιους φορείς και εντός του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, προκειμένου η ΑΕΠ Ελαιώνα, ως ιδιοκτήτης της έκτασης του Τομέα Β’ της Περιοχής Ανάπλασης II, να αποδεσμευτεί από τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις που σχετίζονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις υλοποίησης του Προγράμματος Διπλής Ανάπλασης και ότι οι ενέργειες αυτές θα επιτρέψουν εν τέλει την αξιοποίηση της ιδιοκτησίας της με όρους ή προϋποθέσεις που από πλευράς επιτρεπομένων χρήσεων, συντελεστών δόμησης και κάλυψης, ύψους των ανεγερθησομένων κτιρίων κλπ θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμοι με τους προβλεπόμενους από το ΠΔ, αλλά δεν θα αφορούν ή δε θα σχετίζονται ή εξαρτώνται, άμεσα ή έμμεσα, από την υλοποίηση του Προγράμματος Διπλής Ανάπλασης, όπως αυτό έχει σχεδιαστεί και περιγράφει κατά περιεχόμενο στο από 14.5.2013 Π.Δ. και τις σε εξουσιοδότηση αυτού διατάξεις."

Έχουμε κάνει ήδη ειδική αναφορά για το συγκεκριμένο Άρθρο. Εφόσον λοιπόν το πρότζεκτ δεν προχωρήσει, ΔΕΝ αποχαρακτηρίζεται η Λεωφόρος ως χώρος πράσινου, ΔΕΝ εξασφαλίζει τίποτα ο Παναθηναϊκός, ΔΕΝ υπάρχει πουθενά η ρήτρα των 25 εκ. ευρώ που προβλεπόταν τα προηγούμενα χρόνια. Το ΜΟΝΟ που εξασφαλίζεται είναι ότι το εμπορικό κέντρο (ή οτιδήποτε άλλο χτιστεί στο οικόπεδο αυτό) μπορεί να προχωρήσει ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΑΤΑ (παρ'ότι είναι και το μόνο -μαζί με το κτήριο του Δήμου- που είχε κριθεί ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ από το ΣτΕ), με τον συντελεστή δόμησης που υπάρχει ΜΟΝΟ λόγω του γηπέδου, ΧΩΡΙΣ οι τράπεζες να έχουν την ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ να χτίσουν και τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη. Αλήθεια, αφού στο Προεδρικό Διάταγμα προβλέπεται η υποχρέωση αυτή, πως έχει ισχύ το συγκεκριμένο Άρθρο;

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Όλα αυτά αποτελούν εύλογες απορίες που θα πρέπει να απαντηθούν ΕΠΙΣΗΜΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΑ και ΑΜΕΣΑ, προκειμένου στην πορεία ο κόσμος του Παναθηναϊκού να μπορέσει να διαμορφώσει άποψη, γνωρίζοντας όμως ΟΛΑ τα δεδομένα. Και όχι γενικότητες και αοριστίες, οι οποίες στην συνέχεια ερμηνεύονται κατά το δοκούν από την κάθε εμπλεκόμενη πλευρά.

ΥΓ. Το κείμενο του MoU, αναφέρει στον επίλογο πως το κάθε μέρος πήρε από ένα όμοιο πρωτότυπο. Αυτό για την ιστορία.

Ακολούθησε το ΠΑΟ ΜΑΖΙ ΣΟΥ στο facebook
Ακολούθησε το ΠΑΟ ΜΑΖΙ ΣΟΥ στο twitter
Ακολούθησε το ΠΑΟ ΜΑΖΙ ΣΟΥ στο instagram
Ακολούθησε το ΠΑΟ ΜΑΖΙ ΣΟΥ στο youtube

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.