Γηπεδικό Παναθηναϊκού: Η οργή του Ερασιτέχνη και το Προεδρικό Διάταγμα

Το ΠΑΟ ΜΑΖΙ ΣΟΥ και ο Στέφανος Αλαφάκης «ξετυλίγουν» το... κουβάρι του γηπεδικού του Παναθηναϊκού, από το μακρινό 1989 έως και σήμερα. Στο τέταρτο μέρος, η στάση του Δήμου, η οργισμένη ανακοίνωση του Ερασιτέχνη και το Προεδρικό Διάταγμα.

Θυμηθείτε εδώ το πρώτο μέρος του αφιερώματος.
Θυμηθείτε εδώ το δεύτερο μέρος του αφιερώματος.
Θυμηθείτε εδώ το τρίτο μέρος του αφιερώματος.

Στις 25 Φεβρουαρίου του 2012 λοιπόν, ο Ερασιτέχνης επιφυλάσσεται να υπογράψει το συμφωνητικό με τον Δήμο και την τεχνική εταιρία «Μπάμπης Βωβός», το οποίο πρέπει να κατατεθεί στον ΟΡΣΑ. Η «Μάνα του Λόχου» ωστόσο υποστηρίζει πως βάσει του νόμου της Διπλής Ανάπλασης η σύμβαση είναι διμερής (Δήμος – Ερασιτέχνης) κι έτσι πρέπει να υπογράψει συμφωνητικό μόνο με τον Δήμο, και όχι με την εταιρία του Βωβού.

Στο μεταξύ ο Δήμος είχε καταθέσει το master-plan και τις υπόλοιπες μελέτες στον ΟΡΣΑ, προκειμένου να γίνει η επεξεργασία της πρότασης και η μετατροπή σε Προεδρικό Διάταγμα. Ο Δήμος λοιπόν καλούταν να καταθέσει το χρονοδιάγραμμα, τους φορείς εκτέλεσης του έργου, τους τρόπους χρηματοδότησης αλλά και τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις των κυρίων των ακινήτων (Δήμος – Ερασιτέχνης – Βωβός).

Δεκαπέντε ημέρες πριν, ο Δήμος δίνει στον Ερασιτέχνη ιδιωτικό συμφωνητικό ανάμεσα στις τρεις (και όχι δύο) πλευρές, το οποίο μάλιστα προβλέπει πως η τεχνική εταιρία του Βωβού θα κατασκευάσει τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη μέχρι το ποσό των 13.5 εκ. ευρώ. Ο Ερασιτέχνης όμως αρνείται να υπογράψει, αφού οι εγκαταστάσεις του δεν εμπλέκονται με κανέναν τρόπο με το εμπορικό κέντρο και επομένως δεν υφίσταται λόγος συμφωνίας με την τεχνική εταιρία του.

Ο Δήμος στην συνέχεια υποστηρίζει πως η υπογραφή του Ερασιτέχνη δεν είναι απαραίτητη, αφού δεν είναι άμεσα εμπλεκόμενος! Το ίδιο υποστηρίζει και στον ΟΡΣΑ, που ζητούσε δεσμεύσεις και των τριών εμπλεκομένων. Η υπόθεση λοιπόν έφτασε σε ένα σημείο όπου ενώ οι αρχικοί εμπλεκόμενοι ήταν ο Παναθηναϊκός και ο Δήμος, πλέον κινούν τα νήματα και υπογράφουν ο Δήμος και η εταιρία του Βωβού.

Οι πιέσεις του Δήμου προς τον Ερασιτέχνη συνεχίστηκαν, με την δημοτική πλευρά να τονίζει πως από την στιγμή που εξασφαλίζονται για τον Ερασιτέχνη οι εγκαταστάσεις που προβλέπει ο αναθεωρημένος νόμος της Διπλής Ανάπλασης, αλλά και η… δυνατότητα κατασκευής νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου, ο Ερασιτέχνης δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή της σύμβασης, γιατί έτσι παραβιάζει την προηγούμενη συμφωνία.

Ακολουθεί ανακοίνωση του Ερασιτέχνη, στις 25 Απριλίου του 2012, που αναφέρει τα εξής:

"1. Η Παναθηναϊκή Οικογένεια με ιδιαίτερη χαρά είχε υποδεχθεί το καλοκαίρι του 2005 την είδηση της δημιουργίας σύγχρονου γηπέδου ποδοσφαίρου 40.000 θέσεων, κλειστής σάλλας αθλοπαιδιών 6.000 – 8.000 θέσεων (σε δεύτερη φάση), πισίνας Ολυμπιακών διαστάσεων και αθλητικών εγκαταστάσεων για την κάλυψη των αναγκών όλων των τμημάτων του Παναθηναϊκού Α.Ο. στην περιοχή του Βοτανικού (Ελαιώνα), στα πλαίσια ενός μεγάλου σχεδίου, που ονομάστηκε «Διπλή Ανάπλαση» και αφορούσε στη μεταφορά όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Παναθηναϊκού από το Γήπεδο της Λεωφ. Αλεξάνδρας στην περιοχή του Βοτανικού.

Για την υλοποίηση του έργου αυτού υπεγράφη στις 30-08-2005 το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στον Δήμο Αθηναίων και στον Παναθηναϊκό Α.Ο., ενώ φορέας του σχετικού έργου ορίσθηκε η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (Ε.Ε.Σ.), η οποία συνεστήθη με μοναδικούς εταίρους τον Δήμο Αθηναίων και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η οποία ανέλαβε την κατασκευή του γηπέδου και όλων των υπόλοιπων αθλητικών εγκαταστάσεων.

2. Σε εκτέλεση του παραπάνω σχεδίου εκδόθηκε ο Ν. 3481/2006, που όριζε τα της υλοποίησης της Διπλής Ανάπλασης και στη συνέχεια, στις 15-06-2007 υπεγράφη και η οριστική σύμβαση μεταξύ της Ε.Ε.Σ., του Παναθηναϊκού Α.Ο. και του Δήμου Αθηναίων, η οποία καθόριζε τους όρους υλοποίησης του παραπάνω έργου. Η σύμβαση αυτή είναι και η μοναδική, που έχει υπογραφεί ανάμεσα στα μέρη και ρητά ορίζει, μεταξύ άλλων ότι οι εγκαταστάσεις της α΄ φάσης θα παραχωρηθούν στον Παναθηναϊκό Α.Ο. πλήρως αποπερατωμένες, συμπεριλαμβανομένων και των έργων υποδομής, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2008.

3. Όπως είναι γνωστό, κανένα έργο δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα χωρίς την παραμικρή ευθύνη του Παναθηναϊκού Α.Ο., καμία από τις υποχρεώσεις, που έχει αναλάβει ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει εκπληρωθεί, το κλειστό γήπεδο αθλοπαιδιών έχει ως δια μαγείας εξαφανισθεί από τον χάρτη, η Ε.Ε.Σ. – φορέας του όλου έργου – είναι άγνωστο, αν εξακολουθεί να υφίσταται, αφού η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος έχει, κατά πληροφορίες, αποχωρήσει και τελικά ο ως άνω Ν. 3481/2006 έχει καταργηθεί, εκτός από τη διάταξη εκείνη, που χαρακτηρίζει το γήπεδο του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας ως κοινόχρηστο χώρο πρασίνου!!! Συγχρόνως εμφανίζονται εμπορικά κέντρα, που δεν είχαν προβλεφθεί αρχικώς, αλλά δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα καμία ελπίδα ανέγερσης ποδοσφαιρικού γηπέδου.

4. Μετά την κατάργηση του Ν. 3481/2006 εκφράσαμε κατ΄ επανάληψη τις ανησυχίες μας για τα ανωτέρω τόσο στον Δήμο Αθηναίων όσο και στο ΥΠΕΚΑ, στο οποίο υποβάλαμε συγκεκριμένες προτάσεις, προκειμένου να περιληφθούν στη νέα νομοθετική ρύθμιση. Οι βασικές μας θέσεις αγνοήθηκαν και εκδόθηκε ο Ν.3983/2011, όπου μεταξύ άλλων, αποσυνδέεται η κατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου στον Ελαιώνα από το έργο της Διπλής Ανάπλασης.

Ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με κατασκευαστική εταιρία μας καλεί να προχωρήσουμε στην υπογραφή νέας σύμβασης, στην οποία θα καθορίζονται οι όροι κατασκευής των λοιπών (πλην γηπέδου ποδοσφαίρου!!!) αθλητικών εγκαταστάσεων του Παναθηναϊκού (δηλ. κλειστό γήπεδο αθλοπαιδιών 1.688 θέσεων, ανοικτή πισίνα και αίθουσες για τα λοιπά αθλήματα) με υποχρέωσή μας την άμεση εκκένωση, προκειμένου να κατεδαφιστεί, του γηπέδου της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Μας ζητούν δηλαδή, να παραχωρήσουμε και να αποχωρήσουμε από το γήπεδο της Λεωφ. Αλεξάνδρας και σαν αντάλλαγμα να λάβουμε στον Βοτανικό μόνο τις παραπάνω αθλητικές εγκαταστάσεις, χωρίς να κατασκευαστεί γήπεδο ποδοσφαίρου. Μας ζητούν με άλλα λόγια να συνεργήσουμε στο μεγαλύτερο έγκλημα, που θα έχει συντελεσθεί εις βάρος του Παναθηναϊκού Α.Ο. και της ιστορίας του.

5. Συγχρόνως το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) με πρόσφατο έγγραφό του προς τον Παναθηναϊκό Α.Ο., σε περίοδο που ο Παναθηναϊκός Α.Ο στερείτο εκλεγμένης διοικήσεως, αναφέρει ανερυθρίαστα ότι μοναδικοί ιδιοκτήτες και φορείς υλοποίησης του Προγράμματος της Διπλής Ανάπλασης είναι ο Δήμος Αθηναίων και η εταιρεία «Διεθνής Τεχνική – Μπάμπης Βωβός Α.Ε.» και όχι ο Παναθηναϊκός Α.Ο!!!

Η νεοεκλεγείσα διοίκηση του Παναθηναϊκού Α.Ο. αμέσως μετά την εκλογή της, επελήφθη του θέματος και απάντησε τόσο στο ΥΠΕΚΑ, όσο και στον Δήμο Αθηναίων, αλλά και στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, ότι ο Παναθηναϊκός Α.Ο., όπως περίτρανα αποδεικνύεται από μεγάλο αριθμό εγγράφων και πράξεων, είναι ο αδιαφιλονίκητος κύριος, νομέας και κάτοχος του γηπέδου της Λεωφ. Αλεξάνδρας και ότι ως κύριος ακινήτου, που μετέχει στο πρόγραμμα της Διπλής Ανάπλασης και ως βασικός φορέας δικαιωμάτων, πρέπει να καταστεί συνομιλητής και να συμπράξει υποχρεωτικά στην εκπόνηση του εν λόγω προγράμματος, όπως ρητά ορίζει ο Νόμος.

Ωστόσο ο Δήμαρχος Αθηναίων με την από 20/04/2012 επιστολή του προς τον Σύλλογό μας εμφανίζεται για πρώτη φορά να θέτει θέμα ιδιοκτησίας του γηπέδου της Λεωφ. Αλεξάνδρας αγνοώντας γνωστά έγγραφα, πράξεις και συμβάσεις έχοντας προφανώς εσφαλμένη ενημέρωση.

6. Κατόπιν τούτου βρισκόμαστε, πραγματικά, στη δυσάρεστη θέση να ενημερώσουμε δημόσια την παναθηναϊκή οικογένεια και κατά συνέπεια, την παναθηναϊκή κοινή γνώμη για την αβάσιμη και πρωτοφανή αναφορά του κ. Δημάρχου, καθώς και για την τουλάχιστον αντιδεοντολογική στάση της πολιτείας. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού Α.Ο. δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης, ούτε εμπορικής συναλλαγής, ενώ η Διπλή Ανάπλαση αποφασίστηκε προέχοντος προκειμένου να αποκτήσει ο Παναθηναϊκός Α.Ο. σύγχρονες εγκαταστάσεις και η πόλη των Αθηνών χώρο πρασίνου στο κέντρο της.

Καλούμε όλη την Παναθηναϊκή Οικογένεια να συσπειρωθεί γύρω από τον Παναθηναϊκό Α.Ο. και δηλώνουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να προσβάλει το κύρος και την Ιστορία του Συλλόγου.

Τέλος καλούμε την πολιτική ηγεσία να αναλάβει τις ευθύνες της και να τοποθετηθεί με σαφήνεια στο μέγα αυτό θέμα της μεταφοράς του γηπέδου του Παναθηναϊκού Α.Ο."

Με απλά λόγια, ο Ερασιτέχνης τονίζει πως στην πράξη ο Νόμος 3481/2006 έχει… καταργηθεί, πλην της διάταξης που χαρακτηρίζει την Λεωφόρο ως χώρο πράσινου. Την ίδια στιγμή έχουν εμφανιστεί εμπορικά κέντρα, τα οποία αρχικά δεν προβλέπονταν. Στην συνέχεια εκδόθηκε ο Νόμος 3983/11, όπου ο Δήμος και η κατασκευαστική εταιρία ζητούν από το «Τριφύλλι» να υπογράψει μια σύμβαση που προβλέπει μόνο την δημιουργία κλειστού 1.688 θέσεων, ανοιχτής πισίνας και αίθουσες για τα υπόλοιπα τμήματα, δίχως ποδοσφαιρικό γήπεδο, με υποχρέωση την άμεση εκκένωση της Λεωφόρου!

Επιπλέον, το ΥΠΕΚΑ έστειλε έγγραφο στον Ερασιτέχνη, σε περίοδο όπου δεν είχε εκλεγμένη διοίκηση, και αναφέρει πως μοναδικοί ιδιοκτήτες και φορείς υλοποίησης της Διπλής Ανάπλασης είναι ο Δήμος Αθηναίων και η εταιρία του Βωβού! Τέλος, ο Δήμαρχος Αθηναίων αμφισβήτησε για πρώτη φορά την ιδιοκτησία του γηπέδου επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας! Απολύτως φυσιολογικά λοιπόν αρνήθηκε να υπογράψει, τονίζοντας μάλιστα πως αυτό θα ήταν «το μεγαλύτερο έγκλημα που θα έχει συντελεσθεί εις βάρος του Παναθηναϊκού Α.Ο. και της ιστορίας του».

Όλη αυτή η αλληλουχία γεγονότων οδηγεί στο Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 14 Μαΐου του 2013.

Αυτό είναι και το Προεδρικό Διάταγμα που έχουν οι περισσότεροι στο μυαλό τους και περιλαμβάνει ουσιαστικά: ποδοσφαιρικό γήπεδο έως 40.000 θέσεις, 7.500 τετραγωνικά μέτρα για αθλητικές εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη, 4.800 τετραγωνικά μέτρα για αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου. Φυσικά προβλέπονται μέσα σ’αυτό συντελεστές, μέγιστα ύψη και όλες οι πολεοδομικές και χωροταξικές λεπτομέρειες.

Ως προς την χρονική αλληλουχία των ενεργειών ωστόσο, προβλέπεται πως πρώτα θα εκδοθεί η άδεια κατεδάφισης των εγκαταστάσεων στην Λεωφόρο (με μέριμνα του Δήμου και έξοδα του ιδιοκτήτη της περιοχής του εμπορικού) και θα ακολουθήσει η έκδοση των οικοδομικών αδειών των κτιρίων και των εγκαταστάσεων στον Βοτανικό, ΠΛΗΝ του γηπέδου ποδοσφαίρου, καθώς και η κατασκευή των παραπάνω.

Ο Νόμος 4117/13 τροποποιεί το εν λόγω σημείο, ορίζοντας πως "η άδεια κατεδάφισης έχει ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση των εκτελούμενων εργασιών στο γήπεδο ποδοσφαίρου … και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των πέντε (5) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος".

"Με την επιφύλαξη της ανωτέρω προθεσμίας, η κατεδάφιση δεν συντελείται πριν την ολοκλήρωση των εργασιών οικοδόμησης του ποδοσφαιρικού γηπέδου" αναφέρεται χαρακτηριστικά, ενώ με τον Νόμο 4314/14 τα 5 έτη έγιναν 10.

Ακολούθησε η προσπάθεια του Ερασιτέχνη για γήπεδο στο Γουδή, επί προεδρίας Δημήτρη Μπαλτάκου, όταν υπογράφηκε μάλιστα και MoU με την κυβέρνηση, καθώς και το πλάνο του Δημήτρη Γιαννακόπουλο για Παναθηναϊκή Πολιτεία στο ΟΑΚΑ, μέσω του Athens Alive, με τα οποία θα ασχοληθούμε στο επόμενο μέρος.


Ακολούθησε το ΠΑΟ ΜΑΖΙ ΣΟΥ στο facebook
Ακολούθησε το ΠΑΟ ΜΑΖΙ ΣΟΥ στο twitter
Ακολούθησε το ΠΑΟ ΜΑΖΙ ΣΟΥ στο instagram
Ακολούθησε το ΠΑΟ ΜΑΖΙ ΣΟΥ στο youtube

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.