Έγινε η συνάντηση Ερασιτέχνη - ομάδας Γιαννακόπουλου

Πραγματοποιήθηκε σε άριστο κλίμα η συνάντηση ανάμεσα στα μέλη του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού και την ομάδα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, με θέμα την εμπλοκή του τελευταίο στον σύλλογο. Διαβάστε την σχετική ενημέρωση του Ερασιτέχνη.


"Στη διάρκεια της συνάντησης, η οποία διεξήχθη σε άριστο κλίμα, αντηλλάγησαν απόψεις για σημαντικά θέματα του Συλλόγου κι οι εκπροσωπούντες τον Παναθηναϊκό Α.Ο. παρείχαν προς την ομάδα εργασίας τα κάτωθι στοιχεία:

- Tον απολογισμό αγωνιστικών τμημάτων και ομάδων έως το τέλος της τρέχουσας περιόδου. 

- Το τελευταίο, επικαιροποιημένο καταστατικό του Συλλόγου. 

- Τις συμβάσεις με ιδιώτες για την εκμετάλλευση τμημάτων και ακαδημιών. 

Επιπλέον, τα μέλη του Δ.Σ. του Παναθηναϊκού Α.Ο. επεσήμαναν πως τα λοιπά ζητηθέντα στοιχεία θα παραδοθούν εντός του χρονικού ορίου (30 Απριλίου), το οποίο ο ίδιος ο κ. Γιαννακόπουλος έθεσε με την –από 5ης Απρίλιου– προσωπική επιστολή του. 

Σημειωτέον ότι, σε μία παράλληλη εξέλιξη, η διοίκηση του Παναθηναϊκού Α.Ο. ήδη απέστειλε επιστολή προς τον κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλο προς ενδελεχή ενημέρωσή του παραθέτοντας τις ενέργειές της στην –εν εξελίξει– διαδικασία, καθώς και τα περαιτέρω, εκατέρωθεν αναγκαία, βήματα για να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατό η ομαλή ολοκλήρωσή της" είναι η ενημέρωση του Ερασιτέχνη σχετικά με την συνάντηση αυτή.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.